Üdvözöljük weboldalunkon!

A közelmúlt híreiben nagy hangsúlyt kaptak nagy tavaink, a Balaton, a Velencei tó és a Fertő tó hidrológiai és hidrobiológiai kérdései. Igazgatóságunk illetékességi területén fekvő Fertő-tavon is jelentkeztek ilyen események, mint pl. a tó sárgás elszíneződése, vagy az aszályos időjárás következményeként kialakult alacsony vízállás. Az ilyen és az ezekhez hasonló úgynevezett hidro-ökológiai kérdésekkel, Igazgatóságunkat és partnereinket gyakran keresték meg az önkormányzatok, a helyben élők, az idelátogató turisták, a horgászok, a vitorlázók és a média.

Partnereinkkel közösen felismerve azt, hogy az ilyen jellegű információra a térségben igen nagy szükség van, illetve azt, hogy a nagy tavaink közül egyedül a Fertő tónak ilyen, vagy ehhez hasonló tájékoztató rendszere ez ideig még nem létezett, és az EU új vízpolitikája szerinti társadalom bevonás követelményi elvárása is aktuális feladatunk, ezért hívtuk életre a Fertő tavi hidro-ökológiai tájékoztató rendszert.

A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg III.A. Közösségi Kezdeményezési Program 3. prioritás 2. intézkedés támogatásával, a tavat érintő hiánypótló információs rendszerként jött létre. E projekt célkitűzése a „Fenntartható kisprojektek támogatása minden intézkedésben – környezetvédelmi kérdések” témaköréhez kapcsolódott, melynek célja volt a tartós kommunikáció és együttműködés megerősítése és elősegítése a régióban.

A Fertő-tavi hidro-ökológiai tájékoztató rendszer azokat az adatokat, információkat juttatja el az érintettekhez közérthető formában, amelyekre a projektet megelőzően, és a projekt során az érintettek bevonásával megtartott konferenciákon és nyílt napon igény jelentkezett. A projektben megjelentetett adatok döntő része már korábban is a rendelkezésre állt, viszont a tájékoztató rendszer hiánya miatt nem, vagy csak részben juthatott el az érintettekhez. Probléma volt korábban az is, hogy ezek az adatok, feldolgozottságuk hiánya miatt az utca embere számára információt nem hordozott. A projektben résztvevő szakértőinknek így többek között az is feladata volt, hogy a rendelkezésre álló adatokból információval bíró közérthető, és sokak számára elérhető, megérthető, és felhasználható anyagot állítsanak össze.
A projekt során lehetőség nyílott olyan célvizsgálatok elvégzésére is, amelyek révén például tisztázhatóvá vált a Fertő tó korábbi években tapasztalt, sokakban aggodalmat kiváltó sárgás elszíneződésének oka is.

A Fertő tavi hidro-meteorológiai állomás projektbeli fejlesztésének köszönhetően, pedig a tájékoztató rendszer WEB oldalát alkalmassá tehettük arra, hogy a szakértői anyagokon kívül megjeleníthetővé váljanak On-line rendszerben a tóról érkező, az állomás által gyűjtött napi meteorológiai adatok is.

A szakértők által összegyűjtött és feldolgozott anyagok bízunk benne, hogy elősegíti a Fertő tó Bécs, Eizenstadt, Bruck, Pozsony, Sopron, Győr által határolt vonzáskörzetében élő közel 3,5 millió ember releváns, megbízható és naprakész információhoz való jutását, illetve alapot teremt az induló KEOP, ROP pályázatokhoz is.


Janák Emil
Igazgató
projektfelelős