Információk a Fertő-tavi KEOP projektről

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által folyamatban van a KEOP-2009-3.1.2 „Élőhelyvédelem, és –helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” programban „A Fertő-tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukcióját” célzó projekt.

A projekt szakmai indokoltsága:
A Fertő-tavon kialakított csatornahálózat elöregedését követően korlátozódott a nádas területek frissvízzel történő vízellátása. Ennek közvetlen hatását a nádövezet oxigénállapotának kedvezőtlen változása tükrözi. A vízkémiai folyamatok eredményeként a korábban az üledékben megkötött tápanyag -foszfor- visszaoldódásával lehet számolni, melynek következtében nő a Fertő-tó un. belső tápanyagterhelése. A korábban létesített vonalas létesítmények - csatornák - természetkárosító hatásának mérséklésére a védett természeti értékek természeti állapotának, ill. javításának érdekében szükséges a csatornahálózat olymértékű rekonstrukciója, hogy az biztosítsa a Fertő-tó nádas állományának jelentős részében a kedvező élőhelyi feltételek kialakulását. Az így kialakított élőhelyek biztosítják mind a hazai védettségű, mind pedig a közösségi fajok élőhely védettségét, különös tekintettel bővíti a Fertő-tó különleges halállományának és védett halfajainak ívóhelyeit is.

A projekt célja:
A projekt átfogó célja:
- A Fertő-tó előrehaladott és természetvédelmi szempontból nem kívánatos eutrofizációjának lassítása, a tó magyar oldalát jellemző déli „nádöv” vízellátásának javítása, ezáltal pedig a nádasok minőségének, egészségességének, a tavi biodiverzitás kedvezőbb ökológiai feltételeinek javítása.
A projekt specifikus célja:
- A Fertő-tó részét képező déli „nádöv” belső vízellátását biztosító fő- és mellékcsatornák és az ezeket összekötő körcsatornák és keresztárkok áteresztő képességének javítása kotrással, ezzel kedvezőbb vízáramlás biztosítása.
- A korábban alkalmazott technológia miatt a csatornák mindkét partján felhalmozott zagyból létesített depóniák megbontása, káros hatásuk kiküszöbölése a csatornák és a nádas területek közötti jobb vízcsere érdekében.

A célok érdekében tervezett tevékenységek:
- fő- és mellékcsatornák és az ezeket összekötő körcsatornák és keresztárkok rekonstrukciója,
- csatornák mentén korábban töltésszerűen felhalmozott depóniák rendezése.

A projekt megvalósításától várt eredmények:
A projekt az élőhely helyreállításával, fejlesztésével a közvetlen nádas területeken túl a teljes magyar oldali tórész nádasára és nyíltvizes területére kedvező hatást fejt ki. A jelen élőhely-rehabilitációs tevékenységek során megvalósuló nádas élőhely rekonstrukciók érdekében történő beavatkozásoktól elvárt legfontosabb hatás a nádas frissvízzel történő ellátásának hatására bekövetkező vízminőség javulása. A projekt eredményeként a magyar oldali nádas öv vízellátásának kvantitatív, ill. kvalitatív javulása a nádas állomány egészségi állapotát is javítaná. A projekt az itt élő növénytársulások és védett fajok populációi számára kedvezőbb életfeltételeket biztosítana. Összességében a nádasok vízellátottságának javításával a hosszú távon a jelenleginél kedvezőbb élőhelyi körülmények lennének biztosíthatók, mely természetvédelmi szempontból is előnyös.


.