Természetvédelem

Nemzeti park a határ két oldalán

Az ország nyugati kapujában a mondák és mesék egykor titokzatos vidékről szóltak. A Fertő és a Hanság vadvizekben, ingoványokban gazdag rejtélyes világa sokat változott azóta. A tó és az ember által átformált hansági táj ma két ország közös nemzeti parkja által őrzött természeti kincs. A hajdani vasfüggöny által elrekesztett területek felszabadulását követően, a két szomszédos ország természetvédelmi erőfeszítésének köszönhetően, az érdeklődő ismét látnivalók egész sorában gyönyörködhet vagy kedvére pihenhet, túrázhat ezeken a szépséges tájon.

A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. Ezek az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége határozzák meg több ezer éve e táj arculatát, amelynek fennmaradása a területen az őskor óta szinte folyamatosan jelenlévő népek természettel való harmonikus együttélésének és a kíméletes tájhasználatnak is köszönhető.
Nem véletlen, hogy az itt kialakult és fennmaradt kultúrtörténeti és természeti értékek megbecsüléseként 2001 decemberében a Fertő-táj (magyar és osztrák oldalon egyaránt) mint kultúrtáj, világörökség rangot kapott.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park ‘magja’ maga a Fertő -amely 1977-ben Tájvédelmi Körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta pedig mint jelentős vízi élőhely, a Ramsari területek között is szerepel-, 1991-ben nyerte el a nemzeti park rangot.

A tőle keletre fekvő Hanság 1994 óta része a nemzeti parknak. Területre a legkisebb, de korántsem kevésbé értékes nemzeti parki mozaik a védett ártéri mocsárrétek és ligeterdők alkotta Répce ártér.

Az osztrák oldalon a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel a Fertő egy részét, a Fertőzug sekély szikes tavait és a Hanságban fekvő kisebb kiterjedésű füves élőhelyet foglalja magába. Az 1959-ben Tájvédelmi Körzetté nyilvánított tavat és környezetét 1993-ban emelték nemzeti parki rangra.
1994 tavaszán az osztrák és a magyar nemzeti park területeinek jelképes összekapcsolásával létrejött hazánk első, határon átnyúló nemzeti parkja. Azóta a védett területek megőrzése a két ország természetvédelmi szakembereinek szoros együttműködésében valósul meg.
 

Elérhetőségeink és Információ:

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Oktatási és Turisztikai Osztály
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel.: 99/537-620, 537-622
Fax: 99/537-621
fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
http://fhnp.nemzetipark.gov.hu