Fertő tó természetes kísérlete - 2008. november 12-14.

A Fertő tó ökológiai állapotának megtartása érdekében Magyarország és Ausztria érdeke a Fertő tó vízszintjének minél magasabb szinten történő tartása. A magasabb vízszint kedvezőbb a tó vízminősége és a természetvédelem szempontjából is. Kedvezően járulhat hozzá a nádövezet vízcseréjéhez, az új élőhelyek létrehozásához, különösen a halak életterének bővüléséhez. A magasabb vízszintek tartásánál azonban figyelembe kell venni, hogy a tó vízállása bizonyos magasságot nem léphet túl, hiszen az árvíz veszélyeztetheti a tó körüli létesítményeket. A tó vízszintjének emelésével kapcsolatos kutatásokat a két Fél elvégezte, illetve befejeződtek a tó levezetőrendszerének, a Hanság-főcsatorna és a Rábca rekonstrukciós munkái. Az elméleti számítások, illetve matematikai modellek eredményeit azonban csak egy, a természetben végrehajtott kísérlettel lehet hitelesíteni.

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 2008-ban hozott határozata alapján a fertő tavi levezetőrendszer természetes kísérletét 2008. novemberben a magyar és az osztrák Fél közösen kívánja végrehajtani. Az őszi időszak során várhatóan kialakuló vízszintek lehetővé teszik a Fertő tó levezetőrendszer hitelesítéséhez szükséges mintegy 4 millió m3 tóvíz leeresztését, ami legfeljebb 1-1,5 cm-es vízszint-csökkentést eredményez.

A kísérlet időtartama (2008. november 12-14.) alatt, a Hanság-főcsatorna - Rábca vízrendszeren vízhozam-mérésekre, vízszintrögzítésekre és vízminőség-vizsgálatokra kerül sor, melyet a kiértékelés után a két Fél zárójelentésben foglal össze.

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság határozata alapján az érintettek bevonásával 2008. november 14-én 10:00 órai kezdettel kerül sor a Mekszikópusztai (Fertőszéli)-zsilip zárására. A helyszínen Janák Emil, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője sajtótájékoztatót tart a Fertő tó természetes kísérletével kapcsolatban. A sajtótájékoztatón részt vesz a Burgenlandi Tartományi Hivatal vízgazdálkodási szakértője is.

 

vissza